Το αισθητικό μακιγιάζ είναι η τέχνη που βασίζεται στην οφθαλμαπάτη

Το αισθητικό μακιγιάζ είναι η τέχνη που βασίζεται στην οφθαλμαπάτη

Το αισθητικό μακιγιάζ είναι η τέχνη που βασίζεται στην οφθαλμαπάτη.Σκοπός είναι να αναδείξουμε τα όμορφα στοιχεία του προσώπου που έχουμε μπροστά μας αλλά και να ελαττώσουμε την προβολή κάποιων ατελειών ή δυσμορφιών που έχουμε μπροστά μας .Ο καλλιτέχνης του μακιγιάζ ,η αισθητικός που έχει εμπειρία όπως και ο γλύπτης ,ο ζωγράφος ,ασχολείται επαγγελματικά με την αισθητική ,δηλ. μελετά την ομορφιά και πώς επιδρά στην ψυχολογία του προσώπου που έχουμε μπροστά μας .Έτσι εάν γνωρίζεις την ανατομία και την φυσιολογία είναι η βάση για να εφαρμοστούν οι υπηρεσίες του καλλωπισμού.